لیفتراک های کارکرده و استیجاری

نوع دستگاه: لیفتراک دیزلی 5 تن تویوتا