استاکر نیمه برقی آرمانی مدل ALFA

 

حرکت دستی - بالابری الکتروهیدرولیک

با ظرفیت 500 و 1000 کیلوگرم

قابلیت بالابری 800، 1600، 2500، 3000، 3500 میلیمتر