استاکر دستی آرمانی مدل BETA

 

با ظرفیت های 1000 و 1200 کیلوگرم

قابلیت بالابری 800 و 1600 میلیمتر