استاکر نیمه برقی آرمانی مدل BETA

 

حرکت دستی - بالابری الکتروهیدرولیک

با ظرفیت 500 و 1200 و 1500 کیلوگرم

قابلیت بالابری 800، 1600، 2500، 3000، 3500 میلیمتر