پالت تراک تمام برقی آرمانی مدل DISCOVERY

 

با ظرفیتهای 2000، 2500، 3000، 3500، 4000

ارتفاع بالابری 200 میلیمتر