پالت تراک تمام برقی آرمانی مدل MAJESTIC

 

دستگاهی خاص با قابلیت اضافه کردن به شاخک ها نه تنها از نظر طولی بلکه از نظر عرض شاخک ها

امکان جابجایی شاخک ها با کنترل های دستی که بصورت هیدرولیک کار می کنند

با ظرفیتهای 1600، 2000

ارتفاع بالابری 200 میلیمتر