استاکر تمام برقی آرمانی مدل MASTER LIGHT

 

ظرفیت 1000 و 1200 کیلوگرم

قابلیت بالابری 2500، 2900، 3000، 3300، 3500میلیمتر