جک پالت دستی آرمانی مدل TPM GAL

 

با ظرفیت 1000 کیلوگرم

ارتفاع بالابری 800 میلیمتر