جک پالت دستی آرمانی مدل TPM

 

با ظرفیتهای 2000، 2500، 3000

ارتفاع بالابری 200 میلیمتر