لیفتراک هلی دیزلی / 1.5 الی 3.5 تن

 

مجهز به موتور پر قدرت ISUZU

مجهز به سیستم ایمنی OPS