لیفتراک هلی دیزلی / 5 الی 10 تن

 

با موتور های ژاپنی ISUZU یا MITSUBISHI

با ظرفیت های 5و7و10