لیفتراک هلی دوگانه سوز (بنزینی-گازی) 2 الی 3.5 تن

 

مجهز به موتور پر قدرت NISSAN K21 و NISSAN K25

با ظرفیت های 2و2.5و3و3.5