لیفتراک کوماتسو برقی AE50/AM50 (1 الی 2 تن)
Model
Rated Capacity
Load Center
FB10/10M
1,000kg
500mm
FB13M
1,250kg
500mm
FB14
1,350kg
500mm
FB15/FB15G/FB15M
1,500kg
500mm
FB18/FB18G/FB18M
1,750kg
500mm
FB20A/FB20AG/20M
2,000kg

دانلود کاتلوگ دستگاه در قالب PDF