لیفتراک کوماتسو دیزلی دوگانه سوز CX50 (3.5 الی 5 تن)
Model
Rated Capacity
Load Center
FG35/FD35Y
3,500kg
600mm
FG40Z/FD40ZY
4,000kg
500mm
FG40/FD40Y
4,000kg
600mm
FG45/FD45Y
4,500kg
600mm
FG50A/FD50AY
5,000kg
600mm

دانلود کاتلوگ دستگاه در قالب PDF