لیفتراک کوماتسو دیزلی EX50 (10 الی 16 تن)
Model
Rated Capacity
Load Center
FD100
10,000kg
600mm
FD115
11,500kg
600mm
FD135
13,000kg
600mm
FD150E
15,000kg
600mm
FD160E
16,000kg
600mm

دانلود کاتلوگ دستگاه در قالب PDF