کشنده های موتوری 2TG10 , 2TG/D20 , 2TG/D25 , 3TG/D35 , 3TD45 نیروی کششی 13 الی 90 تن

قدرت مانور بالا

قابلیت حمل بار با سرعت بالا در مسافت های طولانی

تأمین آسایش اپراتور