لیفتراک تویوتا دیزلی/ دوگانه سوز مدل 5FG/5FD 50-80

 

موتور های جدید تویوتا با مصرف سوخت کمترو حداقل ارتعاش و صدا سبب افزایش آسایش و کاربری در لیفتراک های سری 5 شده است.