یدک کش برقی مدل CBT4, 6 / CBTY4

بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا در طراحی

بهره گیری از موتورهای AC

کارایی و بازدهی بالا

تأمین آسایش اپراتور