یدک کش برقی مدل 4CBT2, 3, K4 / 4CBTY2, K4

قدرت مانور بالا

قابلیت حمل بار با سرعت بالا در مسافت های طولانی

تأمین آسایش اپراتور