لیفتراک های هلــی
لیفتراک هلی دوگانه سوز (بنزینی-گازی)
2 الی 3.5 تن
 
لیفتراک هلی دیزلی / 1.5 الی 3.5 تن
 
لیفتراک هلی برقی / 1.5 الی 3 تن
 
لیفتراک هلی دیزلی / 15 تن
لیفتراک هلی دیزلی / 5 الی 10 تن
 
 
                           
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پرشین لیفتراک می باشد.