لیفتراک کوماتسو
لیفتراک کوماتسو دیزلی/دوگانه سوز
مدل BX 50 109
 
لیفتراک کوماتسو دیزلی/دوگانه سوز
مدل BX 50
 
لیفتراک کوماتسو دیزلی/دوگانه سوز
مدل AX 50
ریچتراک تویوتا برقی ایستاده
لیفتراک تویوتا برقی سه چرخ
لیفتراک تویوتا برقی چهارچرخ
لیفتراک کوماتسو دیزلی
مدل EX 50
لیفتراک کوماتسو دیزلی
مدل DX 20/DX 50
لیفتراک کوماتسو دیزلی/دوگانه سوز
مدل CX 50
لیفتراک تویوتا دیزلی / دوگانه سوز
لیفتراک تویوتا دیزلی /دوگانه سوز
ریچتراک تویوتا برقی اپراتور نشسته
لیفتراک کوماتسو برقی
مدل AE 50/AM 50
لیفتراک کوماتسو دیزلی
مدل JX
لیفتراک کوماتسو دیزلی
مدل FX20/GX20
یدک کش دیزلی / بنزینی 
مدل 3TG/3TD35, 3TD45
یدک کش دیزلی / بنزینی
لیفتراک تویوتا دیزلی/ دوگانه سوز 
مدل 5FG/5FD 50-80
لیفتراک کوماتسو برقی
مدل PE
لیفتراک کوماتسو برقی
مدل BE30
یدک کش برقی 
مدل CBT4, 6 / CBTY4
یدک کش برقی 
مدل 2TE15, 18
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پرشین لیفتراک می باشد.